นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้เหล็กแบบแถว ชนิด ๔ ที่นั่ง ขาเหล็กคู่ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง