นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาฯ

เทศบาลนครลำปาง ประกาศแจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาฯ "ไก่ขาวเกมส์ 2016" ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้