นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนลำปาง-แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๗๔ (ซอยดวงดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)