เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนสาวเหนือคนงาม ร่วมประกวด “ธิดาสะเปาแก้ว-ธิดาสะเปาคำ

เทศบาลนครลำปาง กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำปาง “ล่องสะเปาจาวละกอน ปี 2559” ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2559 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ประเพณีท้องถิ่นที่มีเพียงจังหวัดลำปางเท่านั้น โดยจัดการประกวด “ธิดาสะเปาแก้ว-ธิดาสะเปาคำ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ เวทีหน้าสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จึงขอเชิญชวนสาวเหนือคนงาม อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการประกวด “ธิดาสะเปาแก้ว-ธิดาสะเปาคำ” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤศจิกายน 2559 (หรือจนกว่าจะครบกำหนด 40 คน) โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง โทร. 0-5423-7237 กด 0 หรือ 1000 ในวันและเวลาราชการ

ขอเชิญชวนสาวเหนือคนงาม ร่วมประกวด “ธิดาสะเปาแก้ว-ธิดาสะเปาคำ