นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณหน้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)