นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ แต้มสีแต่งเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดำฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)