นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมประกวดวงดนตรีสตริง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
.
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดลำปาง และเปิดการประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง MUSIC Contest เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนชาวลำปาง ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล ในคืนวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารป้องกันฯ เทศบาลนครลำปาง
.
โดยมีผลการประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง The Joker จากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วง BelieveBand จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วง BWS.BAND จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล