นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามความคืบหน้า พร้อมมอบนโยบายให้คำแนะนำปรึกษาในการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย (สวนเขลางค์ฟิตเนส)

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนสิงห์ชัย และสมาชิกชมรม อสม.เทศบาลนครลำปาง เพื่อติดตามความคืบหน้า พร้อมมอบนโยบายให้คำแนะนำปรึกษาในการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย (สวนเขลางค์ฟิตเนส) ซึ่งบริหารจัดการโดยภาคประชาชน กำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันแรก ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้