นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

"เส้นทางเดินรถรางการท่องเที่ยวชุมชนท่ามะโอ"

สถานีรถราง : ลานเอนกประสงค์หน้าวัดประตูป่อง ชุมชนท่ามะโอ ค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 50 บาท  เด็ก 20 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ที่มากับผู้ปกครองไม่คิดค่าบริการ)

ค่าบริการเหมา : บุคคลทั่วไป เที่ยวละ 800 บาท  นักเรียน / นักศึกษา เที่ยวละ 500 บาท

การบริการ : วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 2 รอบ  รอบเช้า 9.00 น. และ รอบบ่าย 13.00 น.
(***หมายเหตุ - วันธรรมดา บริการเฉพาะเหมาเที่ยว)

เส้นทางเดินรถ : เริ่มต้นจาก วัดประตูป่อง > วัดปงสนุกเหนือ > ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนวังเหนือ) > ศูนย์สาธิตการตลาดชุมชนท่ามะโอ (ร้านค้าชุมชน) > กู่เจ้าย่าสุตา > วัดแสงเมืองมา > สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก > วัดพระแก้วสุชาดาราม > บ้านเสานัก > บ้านร้อยปี > บ้านหลุยส์ > สิ้นสุด ณ วัดปรตูป่อง

ติดต่อ : คุณประทีป เมืองแก่น (081-9509098)