นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ชุมชนนาก่วมใต้ ชุมชนป่าขาม 2

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด และสมาชิกชมรม อสม.เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนนาก่วมใต้ 1 ราย ชุมชนป่าขาม 2 3 ราย ชุมชนพระบาท 4 ราย และชุมชนสนามบิน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 11 ราย ตามโครงการ ผูกใจ คลายทุกข์ ยุค IT คนลำปางไม่ทิ้งกัน