นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ 1 และงานงวดสุดท้าย  งานจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 147 (ซอยข้างโรงแรมอินโดจีน ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง เอส.เค  เป็นผู้รับจ้าง