นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดประชุมหารือร่วมกับผู้ค้าตลาดหลักเมือง เพื่อทบทวนอัตราค่าเช่าฯ

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้เช่าพื้นที่ขายสินค้าในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันในประเด็นการทบทวนอัตราค่าเช่าพื้นที่ ทบทวนหลักเกณฑ์อัตราค่าต่อสัญญา และแนวทางการจัดเก็บค่าประกันอัคคีภัย  เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง โดยมีพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดหลักเมืองร่วมประชุมกว่า 120 คน ในเบื้องต้นได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเทศบาลนครลำปางจะดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าในอัตราที่ลดลงจากเดิม 30% โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

เทศบาลนครลำปาง จัดประชุมหารือร่วมกับผู้ค้าตลาดหลักเมือง เพื่อทบทวนอัตราค่าเช่าฯ