นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง ขอขอบคุณ “นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม” (ซ้าย) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อคนลำปางตลอดระยะเวลา 2 ปี และได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
.
และขอต้อนรับ “นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร” (ขวา) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป