นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และคณะที่ปรึกษาฯ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการและขอคำแนะนำปรึกษา

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับ นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และคณะที่ปรึกษาฯ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการและขอคำแนะนำปรึกษา หลังโอนย้ายเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา