นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสืบสานงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย

ร่วมสืบสานงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2562
.
10 พ.ย. – ชมการประกวด “แม่หญิงสะเปาแก้ว-สะเปาคำ” ณ ข่วงนคร
11 พ.ย. – ชมการประกวด “สะเปาลอยน้ำ” แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย
12 พ.ย. – ชมการประกวด “สะเปารถใหญ่” และ “สะเปารถเล็ก” เคลื่อนขบวนจากสามแยกเก๊าจาว ถึงวัดบุญวาทย์วิหาร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้