นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง PEA จะเข้ารื้อถอนเสาไฟฟ้า ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์

วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง PEA เข้ารื้อถอนเสาไฟฟ้า ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์ จากแยกธนาคารกรุงไทย ถึงแยกร้านขายยาไทย-ไทโอสถ

5 ต.ค. เวลา 8.30 – 16.30 น. ทุบโคนเสาไฟฟ้า เตรียมสภาพหน้างาน
6 ต.ค. เวลา 8.30 – 16.30 น. รื้อถอนเสาไฟฟ้า โดยรถเครนขนาดใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องปิดถนนบริเวณดังกล่าว

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-251102