นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ชุมชนสิงห์ชัย ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า และชุมชนรถไฟนครลำปาง

เย็นวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด และสมาชิกชมรม อสม.เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนสิงห์ชัย 3 ราย ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า 3 ราย และชุมชนรถไฟนครลำปาง 2 ราย รวมทั้งสิ้น 8 ราย ตามโครงการ ผูกใจ คลายทุกข์ ยุค IT คนลำปางไม่ทิ้งกัน