นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัล "วัฒนคุณาธร" รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครลำปาง ได้รับรางวัล "วัฒนคุณาธร" รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 17 ปี กระทรวงวัฒนธรรม