นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด "เมืองจักรยานนครลำปาง" โดยนายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม เทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ นายกสโมสรโรตารีดอยพระบาท และตัวแทนผู้นำ 9 ชุมชนจักรยานนำร่อง ณ ห้องประชุมเทศบาลนครลำปาง วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ที่ประชุม มีมติเปิดตัวเมืองจักรยานนครลำปาง พร้อมทำพิธีรับมอบจักรยานจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 100 คัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ ข่วงนคร

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด