นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลพระภูมิฯ ภายในสำนักงานฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายศาลพระภูมิเทศบาลนครลำปาง ไปยังจุดติดตั้งชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลพระภูมิหลังเก่าและภูมิทัศน์โดยรอบ ให้สง่า สวยงาม เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพนักงานสังกัดเทศบาลนครลำปางทุกคน

เทศบาลฯ เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลพระภูมิฯ ภายในสำนักงานฯ