นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๕ ปี งบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ๕๗ เดือน

เข้าดูได้ที่ https://www.facebook.com/387173101352648/posts/3119091384827459/