นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง พื้นที่ ๘ ตำบล และไฟฟ้าสาธารณะภายในบริเวณสวนสาธารณะ จำนวน ๗ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)