นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

เทศบาลนครลำปาง เดินหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุง “สะพานพัฒนาภาคเหนือ” โดยช่วงแรก ผู้รับเหมาจะเข้าทำการปรับปรุงผิวทางเดินเท้าใหม่ ปรับปรุงตกแต่งทำราวเหล็กกันตก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จากนั้น จะทำการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจรในโอกาสต่อไป

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ : 3,500,000 บาท
วงเงินตามสัญญา : 1,810,000 บาท
รายละเอียด : เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และปรับปรุงทางเท้า ราวกันตก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
ผู้รับจ้าง : หจก.ลำปางนิยมทรัพย์คอนสตรัคชั่น
การดำเนินการ : อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
สิ้นสุดสัญญา : 19 ธันวาคม 2562