นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง พ.ศ.2563

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง​ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง พ.ศ.2563 ณ ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ทั้งรูปแบบการจัดงาน ระยะเวลาการจัดงาน การประดับตกแต่งไฟ การจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว การแสดงของเด็กและเยาวชน การจำหน่ายสินค้า Otop ของดีนครลำปาง การปิดจราจรและสถานที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป.