นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุง “สะพานพัฒนาภาคเหนือ”

ขณะนี้ ผู้รับเหมาได้เข้าทำการปรับปรุงผิวทางเดินเท้าใหม่ ปรับปรุงตกแต่งทำราวเหล็กกันตก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จากนั้น จะทำการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจรในโอกาสต่อไป