นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมพิจารณาสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ถนนเด็กเดินไทยพีบีเอส” โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนชาวลำปาง ได้มีส่วนร่วมและเสริมสร้างการเรียนรู้เครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองต่อไป