นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“โค้งสุดท้าย” ถนนบุญวาทย์ ถนนสวยไร้สาย

เทศบาลนครลำปาง เตรียมเดินหน้า 2 โครงการต่อเนื่อง ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์