นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอบู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง

แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอบู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง โปรดเฝ้าระวัง สถานการณ์ น้ำท่วมนะคะ...เนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำ ในแม่น้ำวังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอบู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง