นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

ประมวลภาพโครงการจิตอาสาพัฒนา “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ลำน้ำแม่วัง ตั้งแต่สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถึงสะพานช้างเผือก จังหวัดลำปาง