นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน

คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง และเข้าเยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดลำปาง ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง