นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ส่งทัพนักกีฬากว่า 150 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง นายประเสริฐ ต้นโนนเชียง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวให้โอวาท มอบขวัญและกำลังใจ ในการส่งทัพนักกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง กว่า 150 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาแม่สอด จ.ตาก