นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางหลวงหมายเลข 1 (บ้านตาก - เถิน) มีการเบี่ยงการจราจร

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้ดำเนินการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สายตาก – พะเยา (บ้านตาก – เถิน) บริเวณจุดกลับรถที่ กม.593+800 – กม.600+917 ฝั่งขาขึ้น และบริเวณจุดกลับรถที่ กม.597+717 – กม.603+317 ฝั่งขาขึ้น ระยะทางยาว 31.609 กิโลเมตร ซึ่งจะมีการปิดและเบี่ยงการจราจร เพื่อทำการบูรณะด้วยวิธี Pavement Recycling และ Concrete Pavement ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ในระหว่างการดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่การใช้รถใช้ถนน จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายมานะ คงสี นายช่างโครงการฯ โทร. 0-8188-70283