นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเทศบาลนครลำปาง

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนการงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง “ลำปางสุข...ทุกด้าน” ซึ่งเน้นย้ำในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ก่อนร่วมลงพื้นที่รณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชน, การสร้างเมืองลำปาง ให้สะอาดน่าอยู่น่าเที่ยว เป็นเมืองที่สะอาด งดการใช้โฟมและถุงพลาสติก มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ, การสร้างความปลอดภัย ความมั่นคง รณรงค์ให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด, พร้อมเดินหน้าการจัดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ในช่วงท้าย นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของเทศบาลนครลำปาง ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ จนสามารถคว้ารางวัลระดับประเทศได้หลายรางวัล อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บภาษีได้เองถึง 16% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่อนข้างมาก
.
ทางด้าน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีแทนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะทำงานฯ ที่มีความจริงจังตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม และเทศบาลนครลำปาง ก็ขอน้อมรับแนวทางการปฏิบัติงานของท่าน มาปรับใช้และดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน ต่อไป