นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน “ถนนเด็กเดินไทยพีบีเอส”

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับคณะทำงานจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และเทศบาลนครลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน “ถนนเด็กเดินไทยพีบีเอส” โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนชาวลำปาง ได้มีส่วนร่วมและเสริมสร้างการเรียนรู้เครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองต่อไป