นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เติมเต็มความเป็นลำปาง... กับ “ภาพถ่ายห้าแยกหอนาฬิกา ในปี พ.ศ.2510”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบ “ภาพถ่ายห้าแยกหอนาฬิกา ในปี พ.ศ.2510” จาก นางสุภาภรณ์ กิตติวรากูล เจ้าของร้าน “ลำปางโฟโต้” ซึ่งภาพดังกล่าวเป็นฝีมือการถ่ายและขยายโดย นายอนันต์ กิตติวรากูล พร้อมมอบให้กับเทศบาลนครลำปาง นำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง MuseumLampang เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเยี่ยมชมหอนาฬิกาประวัติศาสตร์แห่งนี้ต่อไป