นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ในประเด็นการแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบายในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง ออกอากาศในช่องทางของ Lampang City TV Online ช่วงส่องลำปาง เร็วๆนี้