นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมด้วยช่วยกัน ซื้อลองกองคุณภาพจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เทศบาลนครลำปาง ดำเนินการตามนโยบายประชารัฐ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกอง จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับซื้อลองกองคุณภาพดี หวาน อร่อย มาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในราคาพิเศษ เพียงราคากล่องละ 250 บาท (10 กิโลกรัม) สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมด้วยช่วยกันซื้อลองกอง สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ซื้อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง โทร.054-237237 ต่อ 0 และ 1000 (รับสินค้าวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม)