นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองฯ

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบทุนจาก นางสาวประวีณพร รังษี ในการสนับสนุนทุนทรัพย์เข้ากองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท

 

มอบทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองฯ