เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิชมรมคนรักในหลวง เข้าศึกษาดูงานเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ บ้านฮ่องกอก

นางจันทร์สม  เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง และคณะฯ ให้การต้อนรับ ดร.ก้องพิทักษ์  วงศ์ดีธนะรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิชมรมคนรักในหลวง พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ในสวนของ อ.จรูญ รักษ์นิยม ณ บ้านฮ่องกอก จ.ลำปาง

มูลนิธิชมรมคนรักในหลวง เข้าศึกษาดูงานเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ บ้านฮ่องกอก