นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตกแต่งและประดับสถานที่จัดงานด้วยระบบไฟฟ้า แสง สี และเครื่องเสียง (โครงการจัดงานเฉลิมเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)