นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างตกแต่งและประดับสถานที่จัดงานด้วยระบบไฟฟ้า แสง สีและเครื่องเสียง (โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)