นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง ค่าปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ แต้มสีแต่งเมือง บริเวณศาลหลักเมืองฯลฯ