นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 3 จัดงาน “วันบุญทวงศ์”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธี “วันบุญทวงศ์” พร้อมด้วยนางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 และคณะ ซึ่งในวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันพิราลัยของ “เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต” เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย ที่ได้อุทิศที่ดิน และก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2458 ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดจัดงานวันบุญทวงศ์ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระคุณของ พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 34 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เทศบาลนครลำปาง

โรงเรียนเทศบาล 3 จัดงาน “วันบุญทวงศ์”