นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สีสันขบวนพาเหรดแฟนซี ในงาน

ขบวนพาเหรดแฟนซี ในงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง "ลำปางยังหวานอยู่" ในค่ำคืนที่ 31 ธันวาคม 2558 เคลื่อนขบวนจาก JJ Park มายังข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง โดยขบวนพาเหรดแฟนซี "ลำปางยังหวานอยู่" นำโดย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศบาลนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริิหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง ชรมลีลาศนครลำปาง สถาบันดนตรี สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ และยังมีเหล่าดาราร่วมขบวนอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ และเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้แก่ งานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง "ลำปางยังหวานอยู่" ในค่ำคืนนี้