นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้ง ค่าปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ แต้มสีแต่งเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดำฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)