นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและบ่อพัก ซอยร่มโพธิ์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๒๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๙ และบ้านเลขที่ ๑๓๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)