นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้างสรรพสินค้าเสรี ลำปาง เข้ามอบกระเช้าอวยพร

ห้างสรรพสินค้าเสรี ลำปาง เข้ามอบกระเช้าอวยพร แด่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2559