เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสมาธิบำบัดขจัดโรคและคลายเครียด สำหรับผู้สูงอายุ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการสมาธิบำบัดขจัดโรคและคลายเครียด ผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง ปีงบประมาณ 2560” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปัญหาสุขภาพ การทำสมาธิเพื่อผ่อนคลายความเครียด บำบัดขจัดโรคภัยต่างๆ แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯกว่า 100 คน โดยมีนางจิตนารา ไชยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูงและการลดความเครียด และร่วมกันฝึกปฏิบัติการทำสมาธิบำบัดโรค ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง

โดย ดร.กิตติภูมิ ได้ถือโอกาสนี้กล่าวอวยพรปีใหม่ และร่วมจับรางวัล แจกของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข

 

 

 

 

 

โครงการสมาธิบำบัดขจัดโรคและคลายเครียด สำหรับผู้สูงอายุ