นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนสุขสวัสดิ์ ๔ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๘๙ ถึงบ้านเลขที่ ๘๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)