นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกระเช้าอวยพรแก่ นายภูรีทัศน์ สุขสมถิ่น

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง มอบกระเช้าอวยพรแก่ นายภูรีทัศน์ สุขสมถิ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดลำปาง เนื่องในเนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2559